١٣٧١
مهر دريافت مجوز انتشار روزنامه همشهری
آبان انتصاب آقای محمد مهدی کرباسچی به عنوان نخستين مدير عامل شرکت همشهری
آذر ٢٤ آذر نخستين شماره روزنامه در ١٦ صفحه با قيمت ٥ تومان در تيراژ ١٠ هزار نسخه منتشر شد
١٣٧٢
ارديبهشت تيراژ روزنامه در يکصدمين شماره به ١٠٠هزار نسخه رسيد
١٣٧٣
شهريور انتشار اولين کتاب سال همشهري (سالنامه ١٣٧٢)
آبان تيراژ روزنامه به ٢٠٠ هزار نسخه رسيد
١٣٧٤
فروردين قيمت روزنامه به ١٠تومان افزايش يافت
ارديبهشت انتشار مجزاي اولين روزنامه تخصصي کودکان و نوجوانان ايران (آفتابگردان ) – تا آبان ١٣٧٦
خرداد انتصاب آقاي مرتضي حاجي به عنوان دومين مدير عامل
مرداد انتشار همشهري در تيراژ ٣٠٠هزار نسخه در روز
آذر راهيابي همشهري به اينترنت
١٣٧٥
تير هزارمين شماره روزنامه همشهري انتشار يافت
بهمن تحقق تيراژ ٤٠٠ هزار نسخه در روز
اسفند انتشار هفته نامه ((روز هفتم )) – تا مرداد سال ١٣٧٦
١٣٧٦
مرداد انتصاب مجدد آقاي محمد مهدي کرباسچي به سمت مدير عامل
آبان آغاز فعاليت واحد انتشار همشهري
١٣٧٧
ارديبهشت انتشار چاپ دوم روزنامه (عصر) با تيراژ ٦٠ هزار نسخه تا دي سال ١٣٧٧
خرداد افزايش قيمت روزنامه به ٢٠ تومان
١٣٧٨
خرداد انتصاب آقاي محمد عطريانفر به سمت مدير عامل با حفظ سمت سردبير
آذر راه اندازي شبکه و اينترانت سراسري همشهري به مراکز استاني
١٣٧٩
دي انتشار ضميمه دوچرخه
اسفند انتشار نشريه همشهري ماه
١٣٨٠
آذر انتشار ضميمه همشهري ديپلماتيک – تا اسفند ١٣٨٠
١٣٨١
شهريور اعمال محدوديت گستره توزيع همشهري
دي انتشار هفته نامه همشهري جوان – انتشار همشهري در روزهاي جمعه
بهمن توقيف انتشار همشهري به مدت پنج روز
١٣٨٢
مرداد انتصاب آقاي عليرضا شيخ عطار به سمت مدير عامل و سردبير
مهر انتشار ضميمه خردنامه همشهري
آبان انتشار مجدد ضميمه همشهري ديپلماتيک
بهمن حذف دفاتر سرپرستي و تعطيلي دفاتر استاني همشهري
اسفند انتشار صفحات ويژه از چهارگوشه ايران – تاشهريور ١٣٨٣
١٣٨٣
ارديبهشت راه اندازي و بهره برداري اولين سري دستگاههاي فروش مکانيزه روزنامه
شهريور راه اندازي همشهري محله
مهر خريد ماشين آلات چاپ
دي انتشار مجله همشهري جوان
بهمن انتشار نشريه همشهري مسافر
١٣٨٤
فروردين افتتاح مرکز تحقيقات و مطالعات رسانه اي
خرداد انتصاب آقاي عباس خواجه پيري به سمت مدير عامل
شهريور افزايش قيمت روزنامه به ٥٠ تومان
آبان انتصاب آقاي محسن چيني فروشان به سمت مدير عامل ومدير مسئول
آذر تغيير صاحب امتيازي همشهري از شهرداري تهران به موسسه همشهري
آذر سانحه سقوط هواپيماي سي ١٣٠ خبرنگاران و شهادت محمد کربلايي احمد خبرنگار و عکاس همشهري
اسفند انتصاب آقاي حسين انتظامي به سمت مدير عامل و مدير مسئول
١٣٨٥
فروردين آغاز کار مرکز اطلاع رساني الکترونيک شامل سرويس حبري پيامک همشهري و نمايشگرهاي سطح شهر
فروردين انتشار مستقل نشريات خردنامه همشهري و همشهري ديپلماتيک بصورت ماه نامه
خرداد راه اندازي روزنامه همشهري ويژه امارات
خرداد انتشار مرتب ضمايم هفتگي استاني
تير راه اندازي همشهري انلاين
شهريور افتتاح مرکز آموزش کشور
شهريور انتشار ضميمه ورزشي روزانه
آذر انتشار نشريه همشهري خانواده
آذر تاسيس شرکت توسعه رسانه همشهري با مسووليت توزيع روزنامه
دي انتشار کتاب همراه به عنوان ضميمه روزنامه در پنج شنبه ها
اسفند افزايش قيمت روزنامه به ١٠٠ تومان
١٣٨٦
اردیبهشت تاسيس شرکت توسع چاپ همشهري با مسووليت بهره برداري از چاپخانه همشهري
خرداد ايجاد باشگاه خوانندگان همشهري
تير واگذاري بخشي از سهام چاپخانه همشهري به همکاران و کارکنان
مرداد تاسيس شرکت توسعه خدمات و بازرگاني همشهري
شهريور تاسيس تعاوني مسکن کارکنان همشهري
مهر فراخوان باشگاه خبرنگاران آزاد همشهري
مهر آغاز فعاليت چاپخانه همشهري با حضور جناب آقاي دکتر قاليباف شهردار تهران
بهمن انتشار روزنامه مستقل همشهري عصر
بهمن راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الجوار به زبان عربي
١٣٨٧
ارديبهشت ايجاد مرکز توسعه نشريات همشهري
خرداد انتشار ضميمه هفتگي شهر ورزش
تير انتصاب آقاي علي اصغر محکي به سمت مدير عامل و مدير مسئول
تير برگزاي دومين دوره آموزش فراگير روزنامه نگاري چند رسانه اي همشهري
مهر انتشار مجدد روزنامه همشهري عصر – تا ارديبهشت ٨٨
آبان انتشار نشريات جديد سرنخ ، سرزمين من ، آيه و داستان
آذر راه اندازي سايت علمي مركز پژوهش هاي همشهري
دی انتشار ضميمه همشهري زندگي
بهمن افتتاح سايت مركز آموزش همشهري
١٣٨٨
فروردين انتشار ضميمه حقوق همشهري
تیر تاسيس شركت گروه مجلات همشهري با مسئوليت انتشارمجلات همشهري
مرداد انتصاب آقاي مهدي ذاكري به سمت مديريت عامل