آرشيو روزنامه همشهري از ٢٤ آذر ١٣٧١ تا پايان سال ١٣٨٧ بر روي يازده DVD‌ مستقل تهيه و عرضه شده است . به دليل عدم آماده سازي الكترونيكي بين سالهاي ١٣٧١ لغايت ١٣٧٥ آرشيو به صورت اسكن و نمايه سازي متن تهيه شده است . الباقي به صورت فايلهاي HTML‌ و PDF است .

DVD سالهای نوع فایل
١ ١٣٧٢ و ١٣٧١ Scanned PDFs
٢ ١٣٧٣ Scanned PDFs
٣ ١٣٧٤ Scanned PDFs
٤ ١٣٧٥ Scanned PDFs
٥ ١٣٧٧ و ١٣٧٦ HTML
٦ ١٣٧٩ و ١٣٧٨ HTML
٧ ١٣٨١ و ١٣٨٠ HTML
٨ ١٣٨٣ و ١٣٨٢ HTML
٩ ١٣٨٥ و ١٣٨٤ HTML
١٠ ١٣٨٦ PDF
١١ ١٣٨٧ PDF


امكانات آرشيو الكترونيكي روزنامه همشهري
  • هر بسته خريداري شده قابلیت نصب بر روي ٣ رايانه متفاوت را دارد .
  • دسترسي آسان به روزنامه مورد نظر با انتخاب تاريخ از تقويم برنامه
  • امكان ورق زدن صفحات روزنامه ( در آرشيوهاي با فرمت PDF‌ )
  • قابليت چاپ ، بزرگنمايي ، يادداشت و علامت گذاري روي صفحات روزنامه هاي موجود در آرشيو
  • قابليت جستجوي براساس كليد واژه و دسترسي آسان به منابع يافت شده بعنوان نتيجه جستجو
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بشتر و یا خرید این محصول با شماره ٢٣٠٢٣١٢٩ تماس حاصل نمایید.

با پيشنهادات و انتقادات خود ياري رسان ما در اين راه باشيد .

مركز انفورماتيك روزنامه همشهري
 E-Archive@Hamshahri.org